Information til Tjenesteudbydere

Log-in

NemLog-in tilbyder fællesoffentlig log-in-funktionalitet. Bliv klogerre på, hvordan I opretter tjenester der skal anvende log-in.

Log-in

Fællesoffentlig login funktionalitet med Signe Sign On, SSO. At anvende login funktionalitet for jeres tjeneste, gør det muligt for jeres brugere at logge på med NemID eller MitID. SSO betyder, at brugerne fortsætter med at være logget ind, når der skiftes mellem offentlige tjenester. 

Login komponenten leverer en login tjeneste, hvormed borgere og medarbejdere i virksomheder eller myndigheder kan logge på
offentlige selvbetjeningsløsninger og portaler som eksempelvis Borger.dk, Virk.dk eller Sundhed.dk. 

Hold jer opdateret om kendte fejl for log-in komponenten her: