Information til Tjenesteudbydere

Signering (legacy)

Signering med NemID

NemID signering

NemLog-in tilbyder en fællesoffentlig signeringsløsning, der gør det muligt for tjenesteudbydere at lade deres slutbrugere underskrive dokumenter digitalt. Det kan fx være på en indberetning til en offentlig myndighed. Den gamle signeringsløsning tillader kun signering med NemID.

Hold jer opdateret om kendte fejl for signeringskomponenten (legacy) her:


Paralleldrift

Bemærk at begge signeringsløsninger vil kører parallelt i en overgangsperiode. I NemLog-in Administrationen vil der derfor fremgå to signeringsløsninger:

  • Signeringstjeneste (legacy) understøtter signering med NemID
  • Kvalificeret signeringstjeneste understøtter signering med MitID