Information til Tjenesteudbydere

Priser for private tjenester

På siden finder du de fastlagte priser for NemLog-in's MitID broker for private tjenester.

Priser er angivet uden moms.

Produkt

Pris

Tilslutning

4.500 kr.

Log-intransaktion i NemLog-in, ekskl. MitID priser.

 

Hvoraf udviklingsbidraget udgør 0,01 kr.

0,02 kr.

Signeringstransaktion i NemLog-in.

 

Hvoraf udviklingsbidraget udgør 0,54 kr.

0,86 kr.

Support pr. time

1.034 kr.

Hastesupport

1.725 kr.

Organisationscertifikat

20 kr.


Ovenstående vederlag for log-in transaktion via NemLog-in suppleres af vederlag for modtagelse af autentifikationer baseret på MitID.

Læs ofte stillede spørgsmål om fakturering

 

Afregning af MitID priser

Private tjenesteudbydere, der anvender MitID via NemLog-in, skal som supplement til betaling for NemLog-ins egne ydelser betale for hver MitID autentifikationsanmodning. Vederlaget for en MitID autentifikationsanmodning via NemLog-in består af følgende elementer:

  • AAP (Autentifikationsanmodningspris)
  • Tillægsvederlag for brug af MitID Kerneklient
  • Udviklingsbidrag (løber i maksimalt 4 år)

MitID AAP’en fastsættes for en årlig periode løbende fra den 1. juli til 30 juni. Fastsættelsen sker på baggrund af et estimat for den samlede anvendelse af MitID autentifikationsanmodninger i perioden.

Hvis den samlede realiserede volumen for alle MitID-Brokere afviger fra den forventede volumen, foretages en efterregulering af AAP’en, og der foretages en kontant efteropkrævning eller –udbetaling hos hver Tjenesteudbyder tilsluttet NemLog-in.

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører senest 70 dage efter hver afsluttet årlig periode en efterregulering til tjenesteudbyderen. Der efterreguleres for et eventuelt for højt eller lavt opkrævet AAP. Efterregulering bliver gennemført som en årlig engangsudbetaling eller engangsopkrævning.

Se priser for MitID

 

Afregning af NemID transaktioner

Private tjenesteudbydere eller multi-tenant leverandører, der anvender NemLog-in, skal have en NemID tjenesteudbyderaftale med Nets DanID A/S, idet Nets DanID A/S også fremadrettet varetager fakturering af forbrug af NemID transaktioner, selvom transaktionen sker gennem NemLog-in.

NemLog-in vil hver måned sende information til Nets DanID A/S om forbrug af NemID transaktioner, hvorefter I modtager en faktura fra Nets DanID, som I plejer.

Som privat tjenesteudbyder eller multi-tenant leverandør, skal I være opmærksomme på, at afregning af login med NemID via NemLog-in kun kan finde sted per transaktion, også kaldet sessionsafregning. Hvis I har indgået en aftale med Nets DanID om afregning per unik bruger, vil jeres NemID tjenesteudbyderaftale automatisk overgå til at blive afregning per transaktion.”

Læs mere om priser på NemID transaktioner