Information til Tjenesteudbydere

Information om NemLog-in som den offentlige broker af MitID

NemLog-in Broker er certificeret MitID broker og skal anvendes af offentlige myndigheder og offentligretlige organer i rollen som tjenesteudbydere, når deres digitale selvbetjeningsløsninger udfører en myndighedsopgave og der er behov for sikker autentifikation (NSIS sikringsniveau betydelige og på sigt høj).


NemLog-in kan dog også benyttes af private tjenesteudbydere samt organisationer, som ønsker at stille en multi-tenant løsning til rådighed for offentlige og private tjenesteudbydere.


Siden indeholder teknisk dokumentation og vejledning om integration til NemLog-in og anvendelse af testmiljøer samt information om vilkår, priser og support.

Hvad er en It-systemudbyder?

En it-systemudbyder er en paraplybetegnelser for tjenesteudbydere og multi-tenant leverandører. 

Hvad er en tjenesteudbyder?

En tjenesteudbyder kan være en virksomhed, offentlig myndighed eller offentligretligt organ, der er ansvarlig for en digital selvbetjeningsløsning og som tilbyder log-in med NemID, MitID eller Lokal IdP via NemLog-in.

Hvad er en multi-tenant leverandør?

En multi-tenant leverandør tilbyder som en samlet ydelse en digital selvbetjeningsløsning samt autentifikation fra NemLog-in til én eller flere bagvedliggende tjenesteudbydere.

Hvad er en it-leverandør?

En it-leverandør er en teknisk samarbejdspartner, som kan bistå en it-systemudbydere med tilslutning og løbende vedligehold af den digitale selvbetjeningsløsnings integrationer etc. til NemLog-in broker.

Kom godt i gang med NemLog-in

Klik på de forskellige emne-pile for at læse mere:

For at anvende NemLog-in skal jeres organisation tilsluttes ved at en bemyndiget ledelsesrepræsentant accepterer vilkårene.

Oprettelsen af en ny tjeneste initieres af en administrator for jeres organisation, som skal udpege de tekniske personer, der skal foretage selve integrationen til NemLog-in.

Inden I kan gå i produktion med et system skal integrationen til NemLog-in testes. I den forbindelse stilles der en række tekniske krav fx til logning.

Tjenesten kan anvende NemLog-in services i produktion fx til autentifikation af slutbrugere.