Information til Tjenesteudbydere

Information om NemLog-in til tjenesteudbydere

For at gøre det hurtigere og enklere at etablere og anvende digitale tjenester på tværs af den offentlige sektor, bliver der stillet en fælles brugerstyringsinfrastruktur til rådighed for borgere, myndigheder og virksomheder kaldet NemLog-in. Denne side henvender sig til tjenesteudbydere, som ønsker at anvende services fra NemLog-in i deres digitale selvbetjeningsløsninger eksempelvis til autentifikation eller signering. Siden indeholder teknisk dokumentation og vejledning til integration med NemLog-in, praktiske forhold om tilslutning og testmiljøer samt beskriver forhold om vilkår, priser og support. 

 

Anvendelse af NemLog-in

For at anvende NemLog-in skal jeres organisation tilsluttes ved at en bemyndiget ledelsesrepræsentant accepterer vilkårene.

Oprettelsen af en ny tjeneste initieres af en administrator for jeres organisation, som skal udpege de tekniske personer, der skal foretage selve integrationen til NemLog-in.

Inden I kan gå i produktion med et system skal integrationen til NemLog-in testes. I den forbindelse stilles der en række tekniske krav fx til logning.

Tjenesten kan anvende NemLog-in services i produktion fx til autentifikation af slutbrugere.

Hvad er en Tjenesteudbyder?

En tjenesteudbyder er en virksomhed eller myndighed, der ejer en digital selvbetjeningsløsning, som tilbyder log-in med NemID eller MitID via NemLog-in.

Hvad er en it-leverandør?

En It-leverandør er en teknisk samarbejdspartner, som kan bistå en Tjenesteudbyder med tilslutning og løbende vedligehold af den Digitale selvbetjeningsløsnings integrationer etc. til NemLog-in.