Information til Tjenesteudbydere

Tekniske krav

På siden kan du blandt andet finde vejledning og information om de tekniske krav, der stilles til jeres tjeneste, når den tilsluttes NemLog-in. De tekniske krav gælder både for offentlige og private tjenester.

Tekniske krav til tjenesteudbydere

Dette dokument indeholder tekniske krav til tjenesteudbydere, der skal tilsluttes NemLog-in. Kravene er fælles for offentlige- og private tjenester og dækker forskellige aspekter af integrationen til NemLog-in herunder SAML snitflader, sessionsstyring, timeout, sikkerhedskrav med videre.

Læs de tekniske krav der stilles til tjenesteudbyderes anvendelse af NemLog-in

 

Logningspolitik

Dette dokument beskriver krav til logning hos tjenesteudbydere tilsluttet NemLog-in.
Målgruppen for dokumentet er projektledere, IT-arkitekter og IT-teknisk personale hos tjenesteudbydere (eller disses it-leverandører), som skal planlægge og opsætte logning i test- og produktionsmiljø.

Læs logningspolitikken

 

Drift- og supportpolitik 

I forbindelse med tilslutning og løbende drift af tjenester er det nødvendigt at orientere sig i gældende driftsvilkår for NemLog-in. Disse står beskrevet i drifts- og supportpolitikken herunder beredskab og varslinger i forbindelse eventuelle driftsnedbrud af NemLog-in eller kompromittering af denne. Informationerne er relevante for alle tjenesteudbydere der enten allerede er tilsluttet NemLog-in eller ønsker at blive tilsluttet.

Læs drift- og supportpolitikken

 

UX retningslinjer

Der stilles en række krav om UX, UI og kommunikation for tjenester i forbindelse med anvendelse af MitID. 

Læs retningslinjerne for UX, UI og kommunikation

 

Integrationstest

I forbindelse med test af jeres tjeneste skal I gennemføre en række tests i integrationstestsmiljøet. Denne skal indlæses i Administrationen, inden jeres system kan overgå til produktion.

Læs mere om integrationstest og find testrapporter til både offentlige og private tjenester


Siden er senest opdateret november 2021.