Information til Tjenesteudbydere

Tekniske krav

På siden kan du blandt andet finde vejledning og information om de tekniske krav, der stilles til jeres tjeneste, når den tilsluttes NemLog-in. De tekniske krav gælder både for offentlige og private tjenester.

Tekniske krav til tjenester

Dette dokument indeholder tekniske krav til tjenester, der tilsluttes og anvender services fra NemLog-in.

Kravene er fælles for offentlige- og private tjenester, og dækker forskellige aspekter af integrationen til NemLog-in herunder SAML snitflader, sessionsstyring, timeout, sikkerhedskrav med videre.

Læs de tekniske krav til tjenesters anvendelse af NemLog-in

Logningspolitik

Dette dokument beskriver krav til logning hos tjenester tilsluttet NemLog-in.

Målgruppen for dokumentet er projektledere, it-arkitekter og it-teknisk personale hos tjenesteudbydere (eller disses it-leverandører), som skal planlægge og opsætte logning i test- og produktionsmiljø.

Læs logningspolitikken

Drift- og supportpolitik

I forbindelse med tilslutning og løbende drift af tjenester er det nødvendigt at orientere sig i gældende driftsvilkår for NemLog-in. Disse står beskrevet i drifts- og supportpolitikken herunder beredskab og varslinger i forbindelse eventuelle driftsnedbrud af NemLog-in eller kompromittering af denne. Informationerne er relevante for alle tjenesteudbydere der enten allerede er tilsluttet NemLog-in eller ønsker at blive tilsluttet.

Læs drift- og supportpolitikken

UX retningslinjer

Der stilles en række krav om UX, UI og kommunikation for tjenester i forbindelse med anvendelse af MitID. 

Læs retningslinjerne for UX, UI og kommunikation

Integrationstest

I skal gennemføre en række test af jeres integration med NemLog-in i integrationstestsmiljøet (eller pre-produktionsmiljøet). Testrapporten skal indlæses i Administrationsportalen og godkendes af NemLog-in forvaltningen, inden jeres system kan overgå til at anvende NemLog-in's produktionsmiljø.

Læs mere om integrationstest og find testrapporter


Siden er senest opdateret januar 2023.