Information til Tjenesteudbydere

Vilkår

Denne side giver et overblik over de vilkår og retningslinjer, som tjenesteudbydere skal efterleve ved anvendelse af NemLog-in som MitID broker.

Offentlige tjenester

Offentlige myndigheder og offentligretlige organers anvendelse af NemLog-in som tjenesteudbydere er omfattet af Bekendtgørelse om tilrådighedsstillelse og anvendelse af MitID-løsningen og NemLog-in for offentlige myndigheder og offentligretlige organer. Disse skal derfor ikke tiltræde vilkår for tjenesteudbydere.

Læs mere om bekendtgørelsen

 

Private tjenester

Private tjenester er underlagt en række vilkår ved anvendelse af login, autentifikation og digital signering via NemLog-in.

Læs vilkårene for private tjenesters tilslutning til NemLog-in

 

Vilkår for it-leverandører

Følgende vilkår regulerer en it-leverandørs adgang til NemLog-in med henblik på at administrere en tjenesteudbyders it-system, herunder it-systemets tilslutning til NemLog-in.

OBS: Vilkårene er et udkast og dermed ikke den endelige version. Find vilkårene for it-leverandørers anvendelse af NemLog-in her

 

NSIS-sikringsniveauer

Tjenesteudbydere, der anvender NemLog-in til autentifikation, vil modtage information om det opnåede NSIS sikringsniveau i autentifikationssvaret fra NemLog-in.

Tjenesteudbydere skal i den forbindelse fastlægge hvilket sikringsniveau, der accepteres på baggrund af en risikovurdering af tjenesten samt indbygge en kontrol i tjenesten, der blokerer for adgang, hvis det opnåede sikringsniveau i autentifikationssvaret ikke lever op til tjenestens krav til sikringsniveau.

Læs mere om NSIS