Information til Tjenesteudbydere

Kontakt NemLog-in

Har I brug for hjælp og vejledning til NemLog-ins tjenester, kan I finde relevante kontaktoplysninger nedenfor.

 

 

Offentlige organisationer

Henvendelser fra offentlige organisationer samt offentligretlige organer skal rettes til Digitaliseringsstyrelsens NemLog-in Forvaltning.

Skriv til NemLog-in Forvaltningen

Private organisationer

Henvendelser fra private organisationer skal rettes til Nets.

Tlf: 72 11 20 39

Skriv til Nets Support

Brugerorganisationer

Kontaktinformation for support af brugerorganisationer kan findes på MitID-Erhverv.dk

Find kontaktinformation på MitID-Erhverv.dk

Offentligretlige organer er i den tekniske opsætning klassificeret som private organisationer, men skal kontakte NemLog-in Forvaltning i forbindelse med service.

Offentligretlige organer er organer, der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter.

De er organer, der er juridiske personer.

De er organer, som for mere end halvdelens vedkommende finansieres af staten, af regionale eller kommunale myndigheder eller af andre offentligretlige organer eller er underlagt ledelsesmæssig kontrol af disse myndigheder eller organer eller har en bestyrelse eller direktion eller et tilsynsråd, hvor mere end halvdelen af medlemmerne udpeges af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer.