Information til Tjenesteudbydere

Tilslutning til NemLog-in

For at anvende NemLog-in services skal jeres organisation som it-systemudbyder eller it-leverandør tilsluttes NemLog-in.

For at anvende NemLog-in skal jeres organisation tilsluttes. I den forbindelse skal I oplyse, om organisationen er offentlig eller privat.

Vær opmærksom på, at offentlige organisationer (offentlige myndigheder og offentligretlige organer) er forpligtet til at anvende NemLog-in som MitID broker til digitale selvbetjeningsløsninger. Dette er et krav, hvis:

 • I bruger den pågældende digitale selvbetjeningsløsning til at udføre en myndighedsopgave.
 • den pågældende digitale selvbetjeningsløsning kræver sikker autentifikation.

Find Lov om MitID og NemLog-in

I de andre tilfælde kan I frit vælge en af de godkendte MitID brokere.

De godkendte brokere i MitID på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

For at tilslutte jer til NemLog-in skal jeres ledelsesrepræsentant acceptere vilkårene og udfylde relevant information om jeres organisation i NemLog-ins digitale tilslutningsforløb. Hvilken type tilslutning I skal foretage afhænger af, hvad I skal anvende NemLog-in til.

Inden du starter tilslutning

Jeres organisationsform samt type af it-system afgør:

 • de services i NemLog-in, som jeres organisation kan anvende
 • priser, der gælder for jeres organisation

Derfor bedes I venligst læse følgende beskrivelser af NemLog-ins services og priser, inden I starter tilslutning.

Læs om NemLog-in’s services og priser for offentlige organisationer

Læs om NemLog-in’s services og priser for private organisationer

Bemærk, at jeres organisation i NemLog-ins tekniske opsætning bliver automatisk som offentlig, hvis I i CVR-registret er registreret under en af følgende 3 virksomhedsformer:

Denne definition gælder kun for NemLog-in.

 • Statslig administrativ enhed
 • Region
 • Primærkommune

Alle andre organisationer klassificeres i NemLog-in som private.

Denne definition gælder kun for NemLog-ins tekniske opsætning.

Offentlige organisationer kan oprette it-systemer, hvorfra der udføres myndighedsopgaver. Disse it-systemer har adgang til alle services i NemLog-in.

Private organisationer kan som udgangspunkt ikke oprette it-systemer, hvorfra der udføres en myndighedsopgave. Det indebærer, at: deres it-systemer ikke har adgang fx til:

 • modtagelse af CPR-numre
 • single sign-on
 • mulighed for at bruge rettighedsstyring
 • fuldmagter.

Men nogle private organisationer har behov for at oprette it-systemer, hvorfra der udføres myndighedsopgaver. Er dette tilfældet for jer, skal I anmode NemLog-in Forvaltningen om rettigheden til at oprette it-systemer, hvorfra der udføres myndighedsopgaver, herunder begrunde anmodningen.

I kan opnå rettigheden ud fra 3 følgende forhold:
 • Jeres organisation er et offentligretligt organ
 • Jeres organisation leverer et it-system til offentlige myndigheder, som udfører myndighedsopgaver, og hvor myndigheden ikke selv kan oprette it-systemet (fx SaaS løsninger)
 • Jeres organisation er en broker til det offentlige.

For at opnå rettigheden skal I udfylde ansøgningen nedenfor og sende en e-mail med den udfyldte ansøgning til NemLog-in Forvaltningen.

Hent ansøgning til åbning af rettighed ifm. myndighedsopgave (pdf)

Send ansøgningen til NemLog-in Forvaltningen

Tilslutning som it-systemudbyder

Skal I udbyde et it-system, hvor brugerne fx skal kunne anvende NemLog-in til autentifikation eller dokumentsignering, skal I tilslutte jeres organisation som it-systemudbyder under jeres eget navn, selvom jeres it-leverandør står for at sætte jeres it-system op rent teknisk. Når I har oprettet it-systemet, har I mulighed for at tilknytte en it-leverandør/teknisk administrator til dette, så de kan håndtere de tekniske dele.

En undtagelse fra ovenstående regel optræder, hvis en it-leverandør udbyder en multi-tenant løsning, fx SaaS på vegne af mange myndigheder, som alle er dataansvarlige for deres egne data i løsningen. Her kan multi-tenant leverandøren oprette it-systemet på vegne af de dataansvarlige myndigheder.

Start tilslutning som it-systemudbyder

Bemærk: Er I en ny it-systemudbyder, skal I først tilslutte jer som brugerorganisation i MitID Erhverv før I kan tilslutte it-systemer til NemLog-in.

Har I brug for hjælp til tilslutningen, kan I tilgå en trin-for-trin vejledning:

Åbn vejledning om tilslutning af ny organisation til NemLog-in som it-systemleverandør

Tilslutning som it-leverandør

Skal I bistå en it-systemudbyder med teknisk administration af et it-systems integration til NemLog-in, skal I tilslutte jer som it-leverandør. Det er vigtigt, at det er den dataansvarlige it-systemudbyder (fx en myndighed), der tilslutte sig. Når tjenesteudbyderen er tilsluttet NemLog-in og har oprettet it-systemet, har de mulighed for at tilknytte jer som it-leverandør/teknisk administrator.

Start tilslutning som it-leverandør

OBS: Er I ny it-leverandør skal I først tilslutte jer som brugerorganisation i MitID Erhverv.

Start tilslutning som brugerorganisation