Information til Tjenesteudbydere

Priser og services for private organisationer

I som private organisationer kan i nogle tilfælde anvende alle services i NemLog-in. I kan også få overblik over de priser, der gælder for jeres organisation.

Når I som en privat organisation tilslutter jer NemLog-in, skal I være opmærksomme på følgende 2 forhold:

 • Om jeres organisation har tilladelse til at udføre myndighedsopgave
 • Om det er it-systemer, hvorfra der udføres myndighedsopgaver.

Disse forhold ovenfor afgør:

 • hvilke services i NemLog-in jeres it-system kan anvende,
 • de priser, der gælder for jeres it-system.

Services og priser, som gælder for jeres organisation

 

It-system, der udfører myndighedsopgave

It-system, der ikke udfører myndighedsopgave

Organisation med tilladelse til at udføre myndighedsopgaver Bliver ikke faktureret for:
 • Transaktion
 • Udviklingsbidrag.
Alle NemLog-in services kan anvendes.
Bliver faktureret for:
 • Transaktion
 • Udviklingsbidrag.
Følgende NemLog-in services kan ikke anvendes:
 • Modtage CPR-numre
 • Deltage i Single-Sign-On
 • Digitale Fuldmagter og rettigheder.
Organisation uden tilladelse til at udføre myndighedsopgaver Gælder ikke, da private organisationer uden tilladelsen kun kan oprette private it-systemer. Bliver faktureret for:
 • Transaktion
 • Udviklingsbidrag.
Følgende NemLog-in services kan ikke anvendes:
 • Modtage CPR-numre
 • Deltage i Single-Sign-On
 • Digitale Fuldmagter og rettigheder.

It-systemer, hvorfra der ikke udføres myndighedsopgaver: Relevant for private organisationer både med eller uden tilladelse til at udføre myndighedsopgaver

I kan ikke anvende følgende services i NemLog-in for et it-system, hvorfra der ikke udføres myndighedsopgaver:

 • Modtage CPR-numre
 • Deltage i single sign-on
 • Anvende NemLog-ins services til Digitale Fuldmagter og rettigheder.

I vil blive faktureret for både transaktionsomkostninger og udviklingsbidrag.

Nedenfor kan I finde en detaljeret prisliste.

Priser er angivet uden moms.

Produkt

Pris

Tilslutning

4.500 kr.

Log-intransaktion i NemLog-in, ekskl. MitID priser

Hvoraf udviklingsbidraget udgør 0,01 kr.

0,02 kr.

Signeringstransaktion i NemLog-in

Hvoraf udviklingsbidraget udgør 0,54 kr.

0,86 kr.

Support pr. time

1.039 kr.

Hastesupport

1.734 kr.

Organisationscertifikat

20 kr.


Ovenstående vederlag for log-in transaktion via NemLog-in suppleres af vederlag for modtagelse af autentifikationer baseret på MitID.

Læs ofte stillede spørgsmål om fakturering

It-systemer, hvorfra der udføres myndighedsopgaver: Kun relevant for private organisationer med tilladelse til at udføre myndighedsopgaver

I kan ikke I kan ikke anvende følgende services i NemLog-in for et it-system, hvorfra der ikke udføres myndighedsopgaver:

 • Modtage CPR-numre
 • Deltage i single sign-on
 • Anvende NemLog-ins services til Digitale Fuldmagter og rettigheder.

I vil blive faktureret for både transaktionsomkostninger og udviklingsbidrag.

Nedenfor kan I finde en detaljeret prisliste.

Priser er angivet uden moms.

Produkt

Pris

Tilslutning

0 kr.

Log-intransaktion i NemLog-in

0 kr.

Signeringstransaktion i NemLog-in

0 kr.

Support

0 kr.

Organisationscertifikat

20 kr.

Der betales ikke supplerende vederlag for modtagelse af autentifikationer med MitID eller andre identifikationsmidler, der understøttes af NemLog-in.

Afregning af MitID priser

Private organisationer, der anvender MitID via NemLog-in, skal som supplement til betaling for NemLog-ins egne ydelser betale for hver MitID autentifikationsanmodning.

Se priser for MitID