Information til Tjenesteudbydere

Digital Fuldmagt – hjælpemateriale til betroede medarbejdere

Du kan som betroet medarbejder finde relevant information om Digital Fuldmagt, når du skal hjælpe en borger.

I Digital Fuldmagt kan borgere, der har brug for hjælp til digital selvbetjening, give fuldmagt til, at en anden person, fx en pårørende, kan agere eller se information i en række offentlige selvbetjeningsløsninger på deres vegne.

På denne side findes vejledninger og information om, hvordan betroede medarbejdere i kommunerne skal vejlede borgere om Digital Fuldmagt.

Hvis du er borger og besøger denne hjemmeside, henviser vi til siden om Digital Fuldmagt på borger.dk. Siden tager udgangspunkt i din situation som borger.

Borger.dk: Digital Fuldmagt

Informationsmateriale, der kan udleveres til borgere

Har du som betroet medarbejder brug for at give borgere information med hjem om Digital Fuldmagt, kan 1 af de 2 pjecer nedenfor udleveres.

Hvis borgeren skal hjælpe en anden borger med selvbetjening, fx som pårørende eller støtteperson:

Hvis borgeren har behov for en, der kan hjælpe med digital selvbetjening:

FAQ - Hjælp borgere med Digital Fuldmagt løsningen

FAQ - Digital Fuldmagt på bagrund af andre typer fuldmagt

FAQ - Fuldmagtsgiver, der ikke kan samtykke af forskellige årsager

FAQ - Brug af Digital Fuldmagt løsningen