Information til Tjenesteudbydere

Dataansvarlig myndighed

Hvem er myndigheden bag en løsning?

Digital Fuldmagt håndterer den tekniske del af adgangen til en selvbetjeningsløsning, altså at der oprettes adgang til en anden persons data i en given selvbetjeningsløsning. Det er fortsat myndigheden der har udviklet selvbetjeningsløsningen, som er den dataansvarlige myndighed, og dermed også gyldigheden af et fuldmagtsforhold. 

I listen herunder finder du for hver tilsluttet løsning den dataansvarlige myndighed samt hvordan du henviser borgeren til at tage kontakt til dem i tilfælde, hvor borgere ikke kan anvende Digital Fuldmagt fx ved demens. 

Oversigt over dataansvarlige myndigheder for selvbetjeningsløsninger, som er tilsluttet Digital fuldmagt. 

Løsning/fuldmagtens navn Dataansvarlig myndighed
Aftaler (sundhed.dk) Sundhedsdatastyrelsen
Adresseforespørgsel Kommunen
Adressebeskyttelse Kommunen
Attester CPR-administrationen
Billedebeskrivelser (sundhed.dk) Regionerne
Boligstøtte ATP
Bopælsattest Kommunen
Bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø
Børneflytninger Kommunen
Coronapas Statens Serum Institut
Din Pension ATP
Det Danske Vaccinationsregister Statens Serum Institut
Familieydelser ATP
Familieretshuset Familieretshuset
Flytning til udlandet Kommunen
Forsvarets dag Forsvarsministeriet
Fælles Medicinkort Sundhedsdatastyrelsen
Indenrigsflytning Kommunen
Indflytning på adresse Kommunen
Journal fra sygehus Regionerne
Kreditadvarsel i CPR CPR-administrationen
Laboratoriesvar (sundhed.dk) Statens Serum Institut
Livslang Pension ATP
Lægevalg/gruppeskift Kommunen
Min log Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut, Fællesregional systemadministrator for de fem regioner i Region Nordjylland og sundhed.dk, afhængig af hvilke kilder der hentes logdata fra.
Miljøstyrelsens Autorisationssystem Miljøstyrelsen
Personer på adresse Kommunen
Planer Sundhedsdatastyrelsen
Registerindsigt i CPR CPR-administrationen
Registerindsigt i Personregisteret CPR-administrationen
Skrotning Dansk Producentansvars System
Social- og sundhedsportal Kommunen
Stamdata (sundhed.dk) Sundhedsdatastyrelsen
SU Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Transportrabat Uddannelses- og Forskningsministeriet
VetStat Fødevarestyrelsen
Ydelser på kontanthjælpsområdet Kommunen

 

Kommunen som dataansvarlig

For nogle selvbetjeningsløsninger er det kommunen, som er dataansvarlig myndighed. I tilfælde hvor borgeren ikke lever op til kravene for at bruge Digital Fuldmagt, er det medarbejdere hos kommunen, der skal tage en procesledende beslutning om der kan oprettes et fuldmagtsforhold. 

Beslutningen om muligheden for at benytte repræsentation under behandlingen af en sag, navnlig afslag på oprettelse af partsrepræsentation via Digital Fuldmagt, udgør ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. FOB 2006.644.

Årsagen til dette er, at beslutningen om partsrepræsentation blot udgør et skridt i en borgers overordnede sag hos den pågældende myndighed (fx valg af læge), jf. forvaltningslovens § 8. Skulle I vælge at afslå oprettelse af en fuldmagt betyder det ikke, at borgeren ikke kan vælge læge. Borgeren skal derfor heller ikke have klagemulighed ved afslag på fuldmagt, da det ikke er en endelig afgørelse i sagen.

Henvendelser omkring oprettelse af fuldmagt samt afvisning heraf kan således ske efter de retningslinjer og dokumentationskrav, som finder anvendelse på jeres område i kommunen.