Information til Tjenesteudbydere

Hjælp og vejledning

Her kan du finde hjælp og vejledning om signeringsløsningen.

Den Danske Stats signeringstjeneste er fremadrettet baseret på underskrift med MitID eller Lokal IdP. Tjenesten understøtter kvalificerede signaturer i henhold til eIDAS-forordningen.

Signeringsløsningen er designet så kravene i eIDAS forordningen efterleves. Det betyder blandt andet, at signaturer i den nye løsning har samme retsvirkning i EU som en almindelig håndskrevet underskrift.

Desuden er signeringen baseret på den nye CEN-standard for Remote Signing (EN 419 241-1 og EN 419 241-2) og producerer signeringsformater, som anerkendes af offentlige myndigheder i alle EU-lande. Løsningen er herudover baseret på kvalificerede engangscertifikater (korttidscertifikater), der udstedes af Den Danske Stat.

Signerede dokumenter vil anvende Long-Term-Archival form (LTA). LTA sikrer, at certifikatets status og tidspunktet for signaturen gemmes digitalt i de underskrevne dokumenter.