Information til Tjenesteudbydere

Vilkår for multi-tenant

Vilkår

Nyeste version:

Vilkår for multi-tenant tilsluttet NemLog-in (1.2) (pdf)

Bilag 1 Definitioner (1.2) (pdf)

Bilag 2 Regler og vilkår for Tjenesteudbyderes brug af NemLog-in Services (1.2) (pdf)

Vilkårene version 1.2 træder i kraft den 10. juli 2024. Nye systemer, der tilsluttes NemLog-in, vil være omfattet af de opdaterede vilkår.

  • Alle henvisninger til NemID løsningen og NemID Signeringstjeneste er fjernet som et resultat af, at NemID er lukket.
  • Adressering af mulighed for tilslutning til Digital Fuldmagt som betingelser herfor (punkt 3.4)
    I en ændring til lov om MitID og NemLog-in fra januar 2024 blev begrebet interne it-systemer introduceret. Vilkårene adresserer i punkt 4.2 hvorledes sådanne systemer skal tilsluttes til NemLog-in.
  • Leverandørens ansvar for at sikre korrekt tilslutning af tjenesteudbydere er tydeliggjort suppleret med et krav om at leverandøren skal kunne dokumentere sin tilslutninger over for Digitaliseringsstyrelsen (punkt 4.3)
  • Regler for mindstefakturering er introduceret (punkt 8.2.1)
  • Meddelelse om ændringer af vilkår kan fremover både ske til de i administrationsmodulet opgivne adresse og via Digital Post (punkt 16.1)
  • Herudover er der foretaget enkelte præciseringer og fejlretninger, der ikke har betydning for den konkrete regulering. I denne forbindelse er bilag 2 justeret således, at de specifikke krav til tjenesteudbydere fremstår i en mere logisk rækkefølge.

Tidligere versioner:

Vilkår for multi-tenant tilsluttet NemLog-in (1.1) (pdf) - gælder frem til den 9. juli 2024

Bilag 1 Definitioner (1.1) (pdf)

Bilag 2 Regler og vilkår for Tjenesteudbyderes brug af NemLog-in Services (1.1) (pdf)

Vilkår for multi-tenant tilsluttet NemLog-in (1.0) (pdf)

Bilag 1 Definitioner (1.0) (pdf)

Bilag 2 Regler og vilkår for Tjenesteudbyderes brug af NemLog-in Services (1.0) (pdf)

Terms and conditions

Latest version:

Terms and conditions for multi-tenant version 1.2 is currently being drafted.

Previous versions:

Terms and Conditions Multi-tenant v.1.1 - Applies until 9. july 2024 

Annex 1 Definitions v.1.1

Annex 2 Service Provider terms and conditions for using NemLog-in Services v.1.1