Information til Tjenesteudbydere

Vilkår for private tjenesteudbydere

Vilkår

Nyeste version:

Vilkår for private tjenesteudbydere (1.3) (pdf)

De opdaterede vilkår (version 1.3) træder i kraft den 10. juli 2024 for eksisterende private systsemter. Nye systemer, der tilsluttes NemLog-in, vil være omfattet af de opdaterede vilkår.

  • Vilkår for private Tjenesteudbydere er opdateret for at afspejle introduktionen af de overordnede vilkår for It-systemudbydere og introduktionen af Multi-tenant med deraf følgende opdatering af tekniske krav til tjenester.
  • Alle henvisninger til NemID løsningen og NemID Signeringstjeneste er fjernet som et resultat af, at NemID er lukket.
  • I en ændring til lov om MitID og NemLog-in fra januar 2024 blev begrebet interne it-systemer introduceret. Interne It-systemer er tilføjet til definitionslisten i bilag 2. Definitionen af en digital selvbetjeningsløsning er i denne forbindelse opdateret, og det fremgår heraf, at interne it-systemer behandles som Digitale Selvbetjeningsløsninger.
  • Regler for mindstefakturering er introduceret (punkt 11.2.1)
  • Vilkårenes punkt 14.2, der regulerer Digitaliseringsstyrelsens ansvar for signaturer og segl fra Den Danske Stats tillidstjenester er ændret. Der henvises nu til certifikatpolitikken for en beskrivelse af de situationer, hvor Digitaliseringsstyrelsen er omfattet af omvendt bevisbyrde i relation til uagtsomhed.
  • Meddelelse om ændringer af vilkår kan fremover både ske til de i administrationsmodulet opgivne adresse og via Digital Post (punkt 19.1)
  • Der er herudover foretaget visse generelle opdateringer af vilkårene for at afspejle udviklingen i NemLog-in infrastrukturen de seneste par år. Desuden er der i vilkårene foretaget enkelte korrekturrettelser. Der er desuden suppleret med en definition af Certifikatpolitik.
    Der er ikke foretaget materielle ændringer, der påvirker allerede tilsluttede tjenesteudbydere.

Tidligere versioner:

Vilkår for private tjenesteudbydere (1.2) (pdf) - gælder frem til den 10. juli 2024 for tjenesteudbydere, der er tilsluttet sig til og med 9. april 2024

Vilkår for private tjenesteudbydere (1.1) (pdf)

Terms and conditions

Latest version:

The terms and conditions (1.3) in English is currently being drafted.

Former versions:

Terms and conditions for private service providers (1.2)