Information til Tjenesteudbydere

Forretningsmæssige overvejelser om anvendelse

Her kan du som offentlig myndighed blive klogere på, hvad Digital Fuldmagt er. Du kan desuden læse mere om, hvilke overvejelser I bør gøre i forbindelse med beslutningen om at koble jeres tjeneste til Digital Fuldmagt.

Digital Fuldmagt er en digital fuldmagtsløsning, der gør det muligt for borgere at lade sig partsrepræsentere i jeres selvbetjeningsløsning. Det vil sige at borgere kan give en fuldmagt til, at en anden person fx en pårørende kan udføre handlinger i myndigheders selvbetjeningsløsninger på deres vegne. Fuldmagtshaveren kan herefter bruge sit eget MitID til at agere på vegne af fuldmagtsgiveren. Digital Fuldmagt er således et samlet sted, hvor borgere kan give fuldmagt til en række offentlige digitale selvbetjeningsløsninger – fremfor at de skal afgives separat i hver enkelt selvbetjeningsløsning.

Eksempler kan være:

 • Hvis en pårørende skal have adgang til et familiemedlems sundhedsjournal under et sygdomsforløb
 • Hvis en forælder skal søge SU på vegne af sit barn – fx hvis barnet er ude at rejse
 • Hvis et myndigt barn skal hjælpe en forælder med at melde flytning til en ny adresse eller skifte læge

Borgeren afgiver en fuldmagt ved at logge på Digital Fuldmagt med sit MitID og herefter vælge hvem, man vil give fuldmagt til, hvilke løsninger fuldmagten skal omfatte og sætte en udløbsdato for fuldmagten. Herefter underskrives den med MitID. Hvis fuldmagtsgiveren ikke har MitID eller ikke er digital, kan den pårørende i stedet anmode om fuldmagten.

Se vejledninger til borgere om, hvordan de giver og anmoder om fuldmagt

Som det fremgår af eksemplerne, er det borgere, der kan give fuldmagt ved at delegere rettigheder, mens fuldmagtshaver (repræsentanten) kan være andre borgere, professionelle eller virksomheder.

Løsningen omhandler primært fuldmagter til handlinger i digitale selvbetjeningsløsninger og i nogle tilfælde telefonisk kontakt til en myndighed, men ikke andre aspekter af fuldmagt og samtykke.

 

Gratis tilbud til offentlige myndigheder

Digital Fuldmagt er en del af NemLog-in og dermed det univers, som de fleste offentlige myndigheder allerede benytter sig af i dag i forhold til login og signering
Brugen af Digital Fuldmagt er et gratis tilbud til myndighederne, men ikke et krav.

Digital Fuldmagt stilles til rådighed til offentlige myndigheder for blandt andet at sikre:

 • Besparelser for myndighederne, som ikke behøver at udvikle egen fuldmagtsfunktionalitet eller stå for drift og vedligehold heraf
 • Ensartet brugeroplevelse ved afgivelse af fuldmagter på tværs af offentlige digitale selvbetjeningsløsninger
 • Hurtigere udviklingstid for myndigheder og deres it-leverandører, da de fleste allerede er tilsluttet NemLog-in
 • En nem og hurtig måde for borgere at afgive, få overblik over og tilbagekalde digitale fuldmagter på tværs af det offentlige

 

Hvornår er Digital Fuldmagt relevant for jer som myndighed?

Hvis I som offentlig myndighed har en digital selvbetjeningsløsning og har behov for, at brugere kan lade sig partsrepræsentere i den, kan Digital Fuldmagt være en god idé. Det er relevant at se på, om jeres selvbetjeningsløsning:

 • Er rettet mod borgere?
 • Gør brug af NemLog-in i dag?
 • Er kompleks for brugeren at anvende?
 • Har mange anvendere?
 • Henvender sig til målgrupper, som kan have svært ved at betjene sig selv digitalt eller ikke har MitID?

Desuden:

 • Benytter I dag et stort antal papirfuldmagter/blanketter?
 • Efterspørges der en digital kanal til afgivelse af fuldmagter?

I disse tilfælde kan det være en god idé at undersøge mulighederne for at bruge Digital Fuldmagt.

 

Omkostninger og ressourceindsats

Digitaliseringsstyrelsen stiller Digital Fuldmagt til rådighed gratis for offentlige myndigheder. Den enkelte myndighed har ansvaret for:

 • Den tekniske tilslutning af løsningen via NemLog-ins administrationsportal fx definere, hvad der skal kunne gives fuldmagt til
 • Af finansiere ændringer til myndighedens selvbetjeningsløsning for at understøtte digital fuldmagt fx adgangskontrolmodul, udvidelse af logning og tilpasning af brugergrænseflader

 

Digitaliseringsstyrelsen har ansvar for drift, vedligehold og videreudvikling af Digital Fuldmagt. Det anslås, at ændring af eksisterende selvbetjeningsløsninger til at understøtte digitale fuldmagter typisk kan koste mellem 350.000 til 500.000 kr.

Ovenstående informationer er samlet i en kort præsentation, som du kan downloade og dele med din organisation.

Hent præsentationen