Information til Tjenesteudbydere

Hjælp og vejledning

Signering med MitID

NemLog-in har siden april 2022 tilbudt signering med MitID privat og brugeridentiteter fra MitID Erhverv.  Det betyder blandt andet, at signering fremadrettet vil være baseret på underskrift med MitID eller brugerprofiler fra MitID Erhverv. Udover nye formater understøtter tjenesten kvalificerede signaturer i henhold til eIDAS-forordningen.

Signering med MitID er designet så kravene i eIDAS forordningen efterleves. Det betyder blandt andet, at signaturer i den nye løsning har samme retsvirkning i EU som en almindelig håndskrevet underskrift.

Desuden er signering med MitID baseret på den nye CEN-standard for Remote Signing (EN 419 241-1 og EN 419 241-2) og producerer signeringsformater, som anerkendes af offentlige myndigheder i alle EU-lande. Løsningen er herudover baseret på kvalificerede engangscertifikater (korttidscertifikater), der udstedes af NemLog-ins Certificate Authority.

Dokumenter, der dannes via de nye formater, vil være på Long-Term-Archival form (LTA). LTA sikrer, at certifikatets status og tidspunktet for signaturen gemmes digitalt i de underskrevne dokumenter.