Information til Tjenesteudbydere

Digital Fuldmagt

Digital Fuldmagt 

NemLog-in stiller en fællesoffentlig fuldmagtsløsning til rådighed for offentlige myndigheder. Løsningen hedder Digital Fuldmagt, og gør det muligt for borgere at lade sig partsrepræsentere digitalt i myndigheders selvbetjeningsløsninger. Med Digital Fuldmagt kan borgere give en person, en medarbejder eller en virksomhed fuldmagt til at agere digitalt på sine vegne i en given periode.

Drejer jeres behov for fuldmagtsfunktionalitet sig om medarbejderes mulighed for at handle på vegne af jeres egen eller en anden organisation, er der i stedet tale om en erhvervsfuldmagt eller en rettighed. 

Læs mere om erhvervsfuldmagter og rettigheder

Hold jer opdateret om kendte fejl for Digital Fuldmagt