Information til Tjenesteudbydere

Rettigheder

Sådan fungerer rettigheder i NemLog-in.

Brugerrettighedsstyring i NemLog-in er bygget op omkring rettigheder. IT-systemudbydere definerer rettigheder til deres it-system, og brugerorganisationer tildeler rettigheder til medarbejdere, som herved opnår adgang til at udføre de handlinger i it-systemet, som rettigheden definerer.

Følg følgende trin for trin-vejledningen.

Erhvervsfuldmagt

Har I som organisation brug for hjælp fra en anden organisation til at udføre en handling i en tjeneste er der tale om en erhvervsfuldmagt. 

Læs mere om erhvervsfuldmagter

Borgerfuldmagt

Har I som tjenesteudbyder brug for at borgere kan lade sig partsrepræsentere i jeres selvbetjeningsløsning, kan I oprette det, der i NemLog-in kaldes en borgerfuldmagt. 

Læs mere om digital partsrepræsentation via Digital Fuldmagt