Information til Tjenesteudbydere

Rettigheder

Sådan fungerer rettigheder i NemLog-in

Brugerstyring i NemLog-in er bygget op omkring rettigheder, hvor tjenesteudbydere definerer rettigheder til deres tjenester, og brugerorganisationer tildeler disse rettigheder til medarbejdere, som herved opnår adgang til at udføre de handlinger i tjenesten, som rettigheden definerer.

Tjenesteudbydere definerer rettigheder for deres it-systemer via Administrationsportalen.

Brugerorganisation tildeler rettigheder til medarbejdere via NemLog-in Brugeradministrationen eller via MitID Erhverv, hvis brugerorganisationen er blevet tilsluttet.

Læs mere om Brugeradministrationen
Læs mere om MitID Erhverv

Erhvervsfuldmagt

Har I som organisation brug for hjælp fra en anden organisation til at udføre en handling i en tjeneste er der tale om en erhvervsfuldmagt. 

Læs mere om erhvervsfuldmagter

Borgerfuldmagt

Har I som tjenesteudbyder brug for at borgere kan lade sig partsrepræsentere i jeres selvbetjeningsløsning, kan I oprette det, der i NemLog-in kaldes en borgerfuldmagt. 

Læs mere om digital partsrepræsentation via Digital Fuldmagt