Information til Tjenesteudbydere

Signering (kvalificeret)

Signering med MitID

MitID signering

Signering med MitID gør det muligt at underskrive et dokument eller en aftale som privatperson med MitID. På et senere tidspunkt bliver det også muligt at underskrive et dokument som erhvervsbruger eller med et organisationssegl. 

Hold jer opdateret om kendte fejl for signeringkomponenten (kvalificeret) her:


Paralleldrift

Bemærk at begge signeringsløsninger vil kører parallelt i en overgangsperiode. I NemLog-in Administrationen vil der derfor fremgå to signeringsløsninger:

  • Kvalificeret signeringstjeneste understøtter signering med MitID
  • Signeringstjeneste (legacy) understøtter signering med NemID