Information til Tjenesteudbydere

Signering (kvalificeret)

Her kan du finde relevant information om implementering af Den Danske Stats tjeneste til kvalificeret signering via NemLog-in Brokeren (signering med MitID/Lokal IdP).

Signering med NemLog-in

Signering med NemLog-in gør det muligt at underskrive et dokument eller en aftale som privatperson, erhvervsbruger eller med et organisationssegl ved brug af MitID eller Lokal IdP login.

Signeringsløsningen er baseret på europæiske standarder, og som tjenesteudbyder beslutte, om I ønsker at bruge Den Danske Stats signeringsløsning eller finde andre løsninger.

Som tjenesteudbyder skal I være særligt opmærksomme på:

  • Signeringsformater
  • Metoder for validering af signaturer
  • Opbevaring af signaturbeviser
  • Integration

Dokumentation

Dokumentation til signeringsløsningen er tilgængelig indeholder:

  • API beskrivelser og teknisk dokumentation vedrørende integration til signeringsklienten
  • Beskrivelse af signaturformater 
  • Dokumentation til valideringstjenesten
  • SignSDK i Java og C#

Hent signeringsdokumentation til signeringsløsningen v1.3.3 (.zip)

Der kan testes i NemLog-ins preprod miljø (DevTest4). Det vil senere blive muligt at teste i integrationstest miljøet. 

Læs mere om preprod-miljøet