Information til Tjenesteudbydere

Hjælp og vejledning

Hvis I som myndighed ønsker at borgere kan få digital partsrepræsentation i jeres tjeneste, er der en række aktiviteter, I skal udføre. Få et overblik over processen på denne side.

For at koble en tjeneste til Digital Fuldmagt er der en række trin, I skal gennemføre:

Anvendelse af Digital Fuldmagt

Ønsker I at koble en tjeneste til NemLog-ins fuldmagtsfunktionalitet, kan I finde hjælp i integrationsvejledningen. Guiden er til dig, der skal udføre integrationen og den beskriver relevante aktiviteter, samt de snitflader, som anvendes i integrationen.

Du kan i denne guide læse mere om, hvorledes man som tjenesteudbyder eller it-leverandør kan integrere en borgerrettet tjeneste til Digital Fuldmagt. Den beskriver de relevante aktiviteter samt de snitflader, som anvendes i integrationen.

Åbn den teknisk guide til integration med Digital Fuldmagt (pdf) - opdateret i maj 2024