Information til Tjenesteudbydere

Pre-produktionsmiljø

I pre-produktionsmiljøet har man mulighed for at foretage tidlig test af ny funktionalitet, der er på vej op gennem NemLog-ins miljøer, men endnu ikke er frigivet i integrationstestmiljøet.

Vi anbefaler, at tjenesteudbydere som udgangspunkt benytter integrationstestmiljøet i NemLog-in til at teste integrationen af deres it-systemer (fx login og signering). Der er mulighed for at oprette brugerorganisationer i en testinstans af MitID Erhverv, således der blandt andet kan testes login og signering med erhvervsbrugere i integrationstestmiljøet.

Læs mere om integrationstestmiljøet og dets muligheder.

Hvad er pre-produktionsmiljø

I pre-produktionsmiljøet har man mulighed for at foretage tidlig test af ny funktionalitet, der er på vej op gennem NemLog-ins miljøer, men endnu ikke er frigivet i integrationstestmiljøet.

Pre-produktionsmiljøet har et produktionsben (PROD) og et integrationstestben (INT) med hver sit sæt af IdP'er og metadata. Vi anbefaler, at I anvender integrationstestbenet (test-devtest4.nemlog-in.dk) i videst muligt omfang, da der her er større fleksibilitet (fx behøves ikke godkendelsesflow).

Tilslutning af tjenesteudbydere

Der er udarbejdet en vejledning, som beskriver, hvordan tjenesteudbydere bliver tilsluttet Nemlog-ins pre-produktionsmiljø og kommer i gang med test. Find vejledningen via linket nedenfor.

Gå til vejledning for tilslutning af tjenesteudbydere til pre-produktionsmiljø

Hvis du vil anvende pre-produktionsmiljøet til at oprette en brugerorganisation i MitID Erhverv og udstede OCES3 testcertifikater, kan du læse mere på siden for brugerorganisationer.

Pre-produktionsmiljø for brugerorganisationer (Devtest4)