Information til Tjenesteudbydere

Oprettelse og administration af tjenester

NemLog-in tilbyder en række fællesoffentlige services, som du på denne side kan læse mere om. Du finder blandt andet vejledninger til den tekniske integration og hjælp til de trin, I skal udføre i NemLog-in Administrationen i forbindelse med konfiguration af den tekniske integration.

NemLog-in har tre forskellige miljøer, som du kan læse mere om på denne side.


 

Produktionsmiljø

Produktionsmiljøet er det endelige miljø, hvor tjenester idriftsættes. Via administrationsportalen indlæses metadata med produktionscertifikater og endpoints for produktion. Det angivne produktionstidspunkt bestemmer det præcise tidspunkt, hvor metadata provisioneres. Dette kræver godkendelse af administrator for it-systemudbyder, inden it-systemet kan provisioneres til produktion.

Læs mere om jeres opgaver i produktionsmiljøet

 

Integrationstestmiljø

Integrationstestmiljøet anvendes af tjenesteudbydere og brokere til test af deres autentifikation og signering i NemLog-in inden overgang til produktion. Integrationstestmiljøet kører samme version af kodebasen som produktionsmiljøet. Miljøet giver ikke mulighed for testorganisationer.

Tjenester oprettes og konfigureres i integrationstestmiljøet via NemLog-in Administrationen. Som et led heri skal der indlæses metadata, oprettes testbrugere samt endelig indsendes en testrapport, inden tjenesten kan godkendes til at anvende NemLog-ins produktionsmiljø.

Testmuligheder i integrationstestmiljøet:

  • Login med privatbrugere (inkl. rettigheder)
  • Basalt log-in med erhvervsbrugere
  • Signering med privat MitID (kvalificeret)
  • Security Token Service, STS

Integrationstestmiljøet adskiller sig fra pre-produktionsmiljøet (devtest4) ved, at der ikke findes en testinstans af MitID Erhverv i miljøet. I stedet administreres testbrugere samt deres evt. rettigheder og fuldmagter via funktionalitet indbygget i NemLog-in Administrationen samt MitID Simulatoren.

Bemærk: man kan ikke signere med MitID erhvervsbrugere i integrationstestmiljøet.

Ved test af erhvervsrettede løsninger anbefales derfor brug af pre-produktionsmiljøet.

Læs mere om jeres opgaver i integrationstestmiljøet

 

Pre-produktionsmiljø (tidligere kendt som beta/devtest4)

Pre-produktionsmiljøet gør det muligt at afprøve blandt andet kommende NemLog-in funktionalitet samt log-in og signering med erhvervsbrugere. Miljøet indeholder den kommende releasekandidat af kodebasen og har en række værktøjer til at danne testdata, herunder testorganisationer både som brugerorganisationer og tjenesteudbydere.

Testmuligheder i pre-produktionsmiljøet: 

  • Oprettelse af brugerorganisationer og testbrugere i MitID Erhverv
  • Log-in og signering med Erhvervsbrugere
  • Integration af lokal IdP 
  • Integration via IdM API
  • Udstedelse af OCES3 certifikater (via MitID Erhverv)

Læs mere om anvendelse af pre-produktionsmiljøet som tjenesteudbyder