Information til Tjenesteudbydere

Oprettelse og administration af tjenester

NemLog-in tilbyder en række fællesoffentlige services, som du på denne side kan læse mere om. Du finder blandt andet vejledninger til den tekniske integration og hjælp til de trin, I skal udføre i NemLog-in Administrationen i forbindelse med den tekniske integration.

NemLog-in har tre forskellige miljøer, som du kan læse mere om på denne side.

Produktionsmiljø

Produktionsmiljøet er det endelige miljø, hvor tjenester idriftsættes. Her skal der indlæses metadata med produktionscertifikater, samt endpoints skal tilrettes. Det angivne produktionstidspunkt bestemmer det præcise tidspunkt, hvor metadata provisioneres. Dette kræver godkendelse af administrator for it-systemudbyder, inden it-systemet kan provisioneres til produktion. Der kan gå op til 5 minutter fra det angivende produktionstidspunkt til den nye version træder i kraft.

Læs mere om jeres opgaver i produktionsmiljøet

 

Integrationstestmiljø

Integrationstestmiljøet er hvor tjenesteudbydere skal teste deres integration til NemLog-in, inden tjenesten kan overgå til produktion. 

Som et led heri skal der indlæses metadata samt en testrapport, hvorefter tjenesten provisioneres til integrationstestmiljøet. Testrapporten skal godkendes af NemLog-in supporten, før tjenesten kan tilsluttes produktionsmiljøet.

Testmuligheder i integrationstestmiljøet:

  • Log-in
  • Signering (legacy)
  • Signering (kvalificeret)
  • Privilegier / Rettigheder 
  • Webservice kald
  • Security Token Service, STS

Integrationstestmiljøet er knyttet til NemLog-ins produktionsmiljø, og er relevant for tjenesteudbydere og brokere.

Læs mere om jeres opgaver i integrationstestmiljøet

 

Beta-testmiljø

Beta-testmiljøet er et lukket testmiljø (sandkasse), hvor det er muligt at afprøve kommende NemLog-in funktionalitet.

Testmuligheder i beta-testmiljø: 

  • MitID Erhverv
  • Certifikatudstedelse (MitID Erhverv)
  • IdM API 

Miljøet imiterer de kørende miljøer og består derfor af et produktions- og integrationstestmiljø. Beta-testmiljøet er ikke tilkoblet de kørende miljøer, og har derfor også en selvstændig MitID simulator.

Hvis du skal teste log-in, signering etc. skal integrationstestmiljøet benyttes.

Hvis du ønsker at gøre brug af beta-testmiljøet, skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen. Når adgangen er oprettet, vil du få tilsendt vejledninger der beskriver, hvordan du anvender beta-testmiljøet. Læs mere om beta-testmiljøet

Anmod om adgang til beta-testmiljø

Alt support vedrørende beta-testmiljøet skal rettes direkte til Nets.

Nets kontaktformular: https://www.nemlog-in.dk/dl1/support/kontakt/serviceanmodning/